อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 13 ก.ย. 2563

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรมเต็มวัน ณ บ้านจิตสบาย 13 กันยายน 2563

.

.

 

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง