อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 16 ส.ค. 2563

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรมเต็มวัน ณ บ้านจิตสบาย 16 สิงหาคม 2563

.

.

 

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง