อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง คอร์สปฏิบัติธรรม 3 วัน ณ บ้านจิตสบาย 13–15 พ.ย. 2563

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรมเต็มวัน ณ บ้านจิตสบาย 13–15 พฤศจิกายน 2563

.

.

.

.

 

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง