อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 12 ม.ค. 2563

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรมเต็มวัน ณ บ้านจิตสบาย 12 มกราคม 2563

.

.

 
 
 

 

 

 

รายการ Playlist