พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8 วันที่ 19 ธ.ค. 63

กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8
โดย

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

ณ บ้านจิตสบาย 19 ธันวาคม 2563

 

รายการวีดีโอ การปฏิบัติกรรมฐาน โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

 

รายการวีดีโอชุด ธรรมะจากหนังสือพุทธธรรม