พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 29 พ.ย. 63

 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงพระธรรมเทศนา 

 หัวข้อ ปรับเป้าหมายในการปฏิบัติ

ณ บ้านจิตสบาย

วันที่  29 พฤศจิกายน 2563

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล