พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป (พอจ.โน๊ต) ณ บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 63

 พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป (พอจ.โน๊ต)

แสดงพระธรรมเทศนา ณ บ้านจิตสบาย

วันที่  1 พฤศจิกายน 2563