พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 6 ก.ย. 63

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แสดงพระธรรมเทศนา

ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 6 กันยายน 2563

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ พระอาจารย์มานพ อุปสโม