พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 4 ต.ค. 63

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แสดงพระธรรมเทศนา

ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 4 ตุลาคม 2563

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ พระอาจารย์มานพ อุปสโม