พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 25 ต.ค. 63

 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงพระธรรมเทศนา 

 หัวข้อ จากกฐินสามัคคี สู่มรรคสามัคคี 

ณ บ้านจิตสบาย

วันที่  25 ตุลาคม 2563

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล