กิจกรรมอบรมการเจริญสติปัฏฐาน • พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท ณ บ้านจิตสบาย 16–18 ต.ค. 63

กิจกรรมอบรมการเจริญสติปัฏฐาน
โดย
พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท
วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่
ณ บ้านจิตสบาย 16–18 ตุลาคม 2563

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท