พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ บ้านจิตสบาย 10 ต.ค. 63

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
แสดงพระธรรมเทศนา

ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 10 ตุลาคม 2563

 

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล