พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 1 มี.ค. 63

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แสดงพระธรรมเทศนา

ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 1 มีนาคม 2563

 

 

รายการ Playlist