พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 5 ม.ค. 63

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แสดงพระธรรมเทศนา
 
ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 5 มกราคม 2563

 
 

 
 
 

 
รายการ Playlist