พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 15 ธ.ค. 62

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ แสดงพระธรรมเทศนา

 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 
 
 

 

รายการ Playlist
{youtube}playlist?list=PLMAkiVoccyR6ba4vk5t31K3KATGS1xGaE