พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท ณ บ้านจิตสบาย 2 ก.พ. 63

พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่
 
แสดงธรรมและนำปฏิบัติ

ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

 
 

 
 
 
รายการ Playlist