พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ บ้านจิตสบาย 29 ธ.ค. 62

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
แสดงพระธรรมเทศนา วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ณ บ้านจิตสบาย
 
 

 
 
 
 
 
รายการ Playlist