พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ธ.ค. 62

กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3
โดย


พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

ณ บ้านจิตสบาย 7 ธันวาคม 2562

 
 
Playlist การปฏิบัติกรรมฐาน
 

 
 
 
 
Playlist ธรรมะจากหนังสือพุทธธรรม