กิจกรรมวันมาฆบูชา โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 8 ก.พ. 63

กิจกรรมวันมาฆบูชา สวดมนต์ เวียนเทียน ปฏิบัติ ฟังพระธรรมเทศนา
โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายการ Playlist