แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ – ทำถนนหน้าบ้านจิตสบาย 2565

ถนนหน้าบ้านจิตสบายมีการปรับปรุง และเปลี่ยนการเดินรถเป็นการเดินรถทางเดียว (oneway) ตั้งแต่ 20กพ – 21พค 2565 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
บ้านจิตสบายเปิดให้บริการสถานที่เพื่อการภาวนาได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 9.00-18,00 ทุกวันยกเว้นวันพุธ ช่วงนี้จะไม่มีการแสดงธรรมหรือคอร์สค่ะ