กิจกรรมบ้านจิตสบาย

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านจิตสบาย และตรวจสอบรายชื่อ

  ลงทะเบียน
   
  ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน


  กิจกรรม “ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  กิจกรรม “ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในปี 2563 ณ บ้านจิตสบาย โดยวิทยาช่วยสอน

  • อาจารย์สุรวัฒน์  เสรีวิวัฒนา
  • คุณกิตติยา ผลเกิด (ป้าอ้อย)
  วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.


  เชิญร่วมปฏิบัติธรรม พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนา ในหลักสูตร การเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ สอนโดย พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่

  วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 7:30 น.  ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ. ศ. 2563 เวลา 16:00 น.
  เป็นคอร์สพักค้างคืนแบบปิด ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมได้
  คอร์สนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครสุภาพสตรีจำนวน 17 ท่าน (ร่วมปฏิบัติกับนักเรียนพยาบาลอีก 13 ท่าน)  
  ต้องอยู่ให้ครบตลอดช่วงระยะเวลาของการอบรม  
  รับเฉพาะผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะฯ มาก่อน

  คุณสมบัติของผู้สมัคร และระเบียบการปฏิบัติ
  1. อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
  2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4
  3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
  4. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล 8 และมีความตั้งใจในปฏิบัติเป็นอย่างดี มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
  5. งดใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ
  6. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  7. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  8. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด
  9. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  10. งดนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในช่วงของการปฏิบัติ

  ขั้นตอนการสมัคร
  1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้าปิดลงทะเบียน เมื่อเต็มตามจำนวน
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ส่วนผู้ลงทะเบียนต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
  3. หากมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน จะคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดคือ ให้ผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน เป็นหลัก
  4. เมื่อลงทะเบียนแล้ว หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้าร่วม
  • ที่พักระหว่างปฎิบัติภาวนา ผู้หญิงพักห้องนอนรวมปรับอากาศ บนชั้น 2 ภายในอาคารเจริญธรรม, ผู้เข้าพักต้องนำหมอนหนุนศีรษะ ผ้าห่ม และหน้ากากอนามัยมาเอง (นอนในห้องแอร์) มีเสื่อและแผ่นรองนอนไว้ให้
  • ที่จอดรถ ผู้มาเข้าคอร์สค้างคืนกรุณาใช้บริการรถแท็กซี่
  • กิจกรรมของบ้านจิตสบายสามารถสมัครและเข้าร่วมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


  เชิญร่วมปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)  วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น.  
  ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  ระเบียบการปฏิบัติ
  1. เปิดลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า ปิดลงทะเบียน 1 วันก่อนเริ่ม หรือเมื่อเต็มตามตามจำนวนที่รองรับได้
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเท่านั้น
  3. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคติดต่อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  4. เว้นระยะห่างจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นอยู่ตลอดเวลา
  5. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  6. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  7. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด


  เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ  สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30-15.00 น.  

  ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  ระเบียบการปฏิบัติ
  1. เปิดลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า ปิดลงทะเบียน 1 วันก่อนเริ่ม หรือเมื่อเต็มตามตามจำนวนที่รองรับได้
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเท่านั้น
  3. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคติดต่อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  4. เว้นระยะห่างจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นอยู่ตลอดเวลา
  5. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  6. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  7. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด


  เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่  27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.  

  ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  ระเบียบการปฏิบัติ
  1. เปิดลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า ปิดลงทะเบียน 1 วันก่อนเริ่ม หรือเมื่อเต็มตามตามจำนวนที่รองรับได้
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจไม่ได้รับบริการอาหารกล่องเนื่องจากต้องสั่งเตรียมล่วงหน้า
  3. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคติดต่อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  4. เว้นระยะห่างจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นอยู่ตลอดเวลา
  5. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  6. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  7. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด


  เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.   

  ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  ระเบียบการปฏิบัติ
  1. เปิดลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า ปิดลงทะเบียน 1 วันก่อนเริ่ม หรือเมื่อเต็มตามตามจำนวนที่รองรับได้
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจไม่ได้รับบริการอาหารกล่องเนื่องจากต้องสั่งเตรียมล่วงหน้า
  3. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคติดต่อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  4. เว้นระยะห่างจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นอยู่ตลอดเวลา
  5. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  6. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  7. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด