วันที่ 18 กันยายน 2022 เวลา 09:00 น.

การแสดงธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สถานที่ บ้านจิตสบาย

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ