(เช็คอิน)ฟังธรรมและตอบปัญหาธรรมจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 22 มกราคม 66

วันที่ 2023-01-22 10:00:00

(เช็คอิน)ฟังธรรมและตอบปัญหาธรรมจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 22 มกราคม 66

สถานที่ บ้านจิตสบาย

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ