วันที่ 2024-02-04 13:30:00

สนทนาธรรม กับพระภิกษุธนุสรณ์ จิรสรโณ (ครูบาม่อน)

สถานที่ บ้านจิตสบาย

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ