วันที่ 2023-02-04 14:00:00

สนทนาธรรมกับ ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

สถานที่ บ้านจิตสบาย - ลงทะเบียนแล้ว 62/200

👆🏻สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 66

📣จับฉลากและประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 26 มกราคม 66

(ใน Line และ Facebook บ้านจิตสบาย)

 

ตารางกิจกรรม

13:00 น. เขียนชื่อจับฉลากส่งการบ้าน

13:30 น. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งการบ้าน 20 ท่าน

14:00 – 17:00 น. สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน