วันที่ 2024-01-14 14:00:00

ฟังธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า) และสนทนาธรรมกับอาจารย์ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (อ.ซอง)

สถานที่ บ้านจิตสบาย

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ