ฟังธรรมจากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วันที่ 2023-05-21 09:00:00

ฟังธรรมจากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ติดตามรายละเอียดกิจกรรม และวันเปิดลงทะเบียนได้ ช่วงปลายเดือนเมษายน

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

กรุณารอประกาศอีกครั้ง