วันที่ 2023-05-21 09:00:00

ฟังธรรมจากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ฟังธรรมจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

เวลา 09:00 – 10:00 น.
(เปิดเช็คอิน 07:00 น.)

รับจำนวน 700 ท่าน
เปิดลงทะเบียน 3 รอบ ในเมนู “ลงทะเบียนกิจกรรม” เมนูด้านล่าง

1. รอบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ติดตาม 200 ท่าน
(ขอยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับท่านที่ ไม่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ลงทะเบียนหลัก หรือผู้ติดตาม)
เสาร์ที่ 29 เมษายน 66
เวลา 18:00 น.

2. รอบทุกช่วงอายุ 300 ท่าน
อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 66
เวลา 18:00 น.

3. รอบทุกช่วงอายุ 200 ท่าน
เสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 66
เวลา 18:00 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ