วันที่ 2024-05-19 09:00:00

ฟังธรรมจาก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช และสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ฟังธรรมจาก
หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
และสนทนาธรรม
กับคุณมาลี ปาละวงศ์
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 – 12:00 น.
(เปิดเช็คอิน 07:00 น.)
รับลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 700 ท่าน

ตารางกิจกรรม
07:00 – 08:50 น. เช็คอินเข้ากิจกรรม และเขียนชื่อจับฉลากส่งการบ้าน
08:00 น. ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกส่งการบ้านกับ หลวงปู่ปราโมทย์ และคุณมาลี
09:00 – 10:00 น. ฟังธรรมจากหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ประมาณ 10:20 น. เป็นต้นไป สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

เปิดลงทะเบียน 2 รอบ

1. รอบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ติดตาม 200 ท่าน
วันอาทิตย์ 27 เมษายน 2567
เวลา 18:00 น.
(ขอยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับท่านที่ ไม่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ลงทะเบียนหลัก หรือผู้ติดตาม)

2. รอบทุกช่วงอายุ 500 ท่าน
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
เวลา 18:00 น.

3.ขอให้แน่ใจว่ามาฟังธรรมได้ จึงลงทะเบียน เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสของญาติธรรมท่านอื่น

👇🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยการกดปุ่ม
“ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม” ด้านล่าง

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

กรุณารอประกาศอีกครั้ง