วิดีโอบรรยายธรรม


หัวเรื่อง

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 5 ก.ค. 2563

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 1 มี.ค. 63

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 23 ก.พ. 63

พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน ณ บ้านจิตสบาย คอร์สเจริญสติปัฏฐาน 15–16 ก.พ. 63

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 9 ก.พ. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 9 ก.พ. 63

กิจกรรมวันมาฆบูชา โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 8 ก.พ. 63

พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท ณ บ้านจิตสบาย 2 ก.พ. 63

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 26 ม.ค. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 12 ม.ค. 2563

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4 วันที่ 11 ม.ค. 63

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 5 ม.ค. 63

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ บ้านจิตสบาย 29 ธ.ค. 62

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 ธ.ค. 62

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 22 ธ.ค. 62

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 15 ธ.ค. 62

พระครูกิตติปัญญาโสภณ (พระอาจารย์ทนง) ณ บ้านจิตสบาย 8 ธ.ค. 2562

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ธ.ค. 62

คอร์สเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ โดย พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน) ณ บ้านจิตสบาย 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 24 พ.ย. 62

หน้าที่ 2 จาก 24