วิดีโอบรรยายธรรม


หัวเรื่อง

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 20 ธ.ค. 63

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8 วันที่ 19 ธ.ค. 63

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 29 พ.ย. 63

คอร์สจิตตภาวนา โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต ณ บ้านจิตสบาย 21–22 พ.ย. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง คอร์สปฏิบัติธรรม 3 วัน ณ บ้านจิตสบาย 13–15 พ.ย. 2563

 พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป (พอจ.โน๊ต) ณ บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 63

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 25 ต.ค. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 25 ต.ค. 63

กิจกรรมอบรมการเจริญสติปัฏฐาน • พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท ณ บ้านจิตสบาย 16–18 ต.ค. 63

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ บ้านจิตสบาย 10 ต.ค. 63

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 4 ต.ค. 63

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 27 ก.ย. 63

คอร์สจิตตภาวนา โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต ณ บ้านจิตสบาย 19–20 ก.ย. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 13 ก.ย. 2563

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 7 วันที่ 12 ก.ย. 63

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 6 ก.ย. 63

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 30 ส.ค. 63

อาจารย์ ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 23 ส.ค. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 16 ส.ค. 2563

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 6 วันที่ 15 ส.ค. 63

หน้าที่ 1 จาก 24