วิดีโอบรรยายธรรม


หัวเรื่อง

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 10 ก.ค. 54

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 22 พ.ค. 54

อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม ณ บ้านจิตสบาย 29 พ.ค. 54

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม ณ บ้านจิตสบาย 3 ก.ค. 54

พระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

พระธรรมเทศนาจาก หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เรื่อง การปฏิบัติเริ่มต้น จนเข้าถึงพระนิพพาน

พระธรรมเทศนาจาก หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ณ บ้านจิตสบาย 12 มิ.ย. 54

ความรู้สึกตัว โดย อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

พระธรรมเทศนาจาก หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องการภาวนา ชุดที่ 1

พระธรรมเทศนาและตอบปัญหาธรรมะ โดย หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ชุดที่ 1

พระธรรมเทศนาจาก หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง ชุดที่ 2

พระธรรมเทศนาจาก ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม

พระธรรมเทศนาจาก พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) เรื่อง ลำดับญาณ

พระธรรมเทศนาจาก หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

พระธรรมเทศนาจาก หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เรื่อง ปัญญาบารมี

พระธรรมเทศนาจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

แนวทางการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

อริยสัจจ์ โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หน้าที่ 24 จาก 24