วิดีโอบรรยายธรรม


หัวเรื่อง

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 28 ส.ค. 54

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 14 ส.ค. 54

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ณ บ้านจิตสบาย 25 ก.ย. 54

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 11 ก.ย. 54

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 21 ส.ค. 54

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ณ บ้านจิตสบาย 31 ก.ค.2554

หลวงพ่อดำรง สิริภทฺโท ณ บ้านจิตสบาย 7 ส.ค.54

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 10 ก.ค. 54

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 22 พ.ค. 54

อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม ณ บ้านจิตสบาย 29 พ.ค. 54

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม ณ บ้านจิตสบาย 3 ก.ค. 54

พระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

พระธรรมเทศนาจาก หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เรื่อง การปฏิบัติเริ่มต้น จนเข้าถึงพระนิพพาน

พระธรรมเทศนาจาก หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ณ บ้านจิตสบาย 12 มิ.ย. 54

ความรู้สึกตัว โดย อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

พระธรรมเทศนาจาก หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องการภาวนา ชุดที่ 1

พระธรรมเทศนาและตอบปัญหาธรรมะ โดย หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ชุดที่ 1

พระธรรมเทศนาจาก หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง ชุดที่ 2

พระธรรมเทศนาจาก ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม

หน้าที่ 23 จาก 24