วิดีโอบรรยายธรรม


หัวเรื่อง

อาจารย์พศิน อินทรวงค์ บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 9 ส.ค. 2563

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 2 ส.ค. 63

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 26 ก.ค. 63

คอร์สจิตตภาวนา โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต ณ บ้านจิตสบาย 18–19 ก.ค. 63

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 12 ก.ค. 63

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ก.ค. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 5 ก.ค. 2563

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 1 มี.ค. 63

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 23 ก.พ. 63

พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน ณ บ้านจิตสบาย คอร์สเจริญสติปัฏฐาน 15–16 ก.พ. 63

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 9 ก.พ. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 9 ก.พ. 63

กิจกรรมวันมาฆบูชา โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 8 ก.พ. 63

พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท ณ บ้านจิตสบาย 2 ก.พ. 63

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 26 ม.ค. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 12 ม.ค. 2563

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4 วันที่ 11 ม.ค. 63

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 5 ม.ค. 63

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ บ้านจิตสบาย 29 ธ.ค. 62

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 ธ.ค. 62

หน้าที่ 2 จาก 24