กิจกรรมบ้านจิตสบาย


หัวเรื่อง

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป(พอจ.โน๊ต)

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

กิจกรรม “ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านจิตสบาย และตรวจสอบรายชื่อ

หน้าที่ 1 จาก 1