เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ในวันศุกร์ที่ 13– วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 

จำนวนที่รองรับได้
ผู้หญิง 30 คน
ผู้ชาย 20 คน

— คอร์สแบบปิด ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมได้ —

 

วันแรก เริ่มลงทะเบียนเข้าที่พักเวลา 7:00–8:00 น.

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร และระเบียบการปฏิบัติ
1. อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
4. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล 8 และมีความตั้งใจในปฏิบัติเป็นอย่างดี มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
5. งดใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ
6. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
7. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
8. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด
9. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
10. งดนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในช่วงของการปฏิบัติ

 

การแต่งกายสำหรับผู้ร่วมปฏิบัติ
: สวมเสื้อสีขาว กางเกงหรือผ้านุ่งสีเข้ม งดเสื้อเอวลอย คอกว้าง แขนกุด และงดกางเกงขาสั้น(รวมทั้งสุภาพบุรุษด้วย) ให้เสื้อผ้าที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวมาที่พักระหว่างปฎิบัติภาวนา ของผู้ค้างคืน
• ผู้หญิง : พักห้องนอนรวมปรับอากาศ บนชั้น 2 ภายในอาคารเจริญธรรม, โปรดเตรียมผ้าห่ม และหมอนหนุนศีรษะมาด้วย กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวมา
• ผู้ชาย : พักที่ห้องกรรมฐานภายในอาคารเจริญธรรม และเก็บสัมภาระส่วนตัวภายในห้องเก็บสื่อธรรมะ / โปรดเตรียมผ้าห่ม และ หมอนหนุนศีรษะมาด้วย กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวมา***หากท่านรู้สึกไม่ค่อยสบาย มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้งดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

หมายเหตุ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาโทรแจ้งสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2563
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองได้เข้าร่วมแทน
โทร 064 664 4229 และ 02 448 3392 ในช่วงเวลาทำการ

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ. 509

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

สามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ ได้ที่ ปฏิทินธรรม