งดกิจกรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่ระบาดมากขึ้น บ้านจิตสบายขอแจ้งงดกิจกรรมแสดงธรรมของ

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

ในวันอาทิตย์ที่  27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.