เชิญร่วมปฏิบัติธรรม พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนา

ในหลักสูตร การเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ

สอนโดย พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 7:30 น.  ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ. ศ. 2563 เวลา 16:00 น.

เป็นคอร์สพักค้างคืนแบบปิด ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมได้

คอร์สนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รับสมัครสุภาพสตรีจำนวน 17 ท่าน (ร่วมปฏิบัติกับนักเรียนพยาบาลอีก 13 ท่าน)

 

ต้องอยู่ให้ครบตลอดช่วงระยะเวลาของการอบรม

 

รับเฉพาะผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะฯ มาก่อน

คุณสมบัติของผู้สมัคร และระเบียบการปฏิบัติ
1. อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
4. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล 8 และมีความตั้งใจในปฏิบัติเป็นอย่างดี มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
5. งดใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ
6. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
7. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
8. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด
9. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
10. งดนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในช่วงของการปฏิบัติ

ขั้นตอนการสมัคร
1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้าปิดลงทะเบียน เมื่อเต็มตามจำนวน
2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ส่วนผู้ลงทะเบียนต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
3. หากมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน จะคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดคือ ให้ผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน เป็นหลัก
4. เมื่อลงทะเบียนแล้ว หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้าร่วม
• ที่พักระหว่างปฎิบัติภาวนา ผู้หญิงพักห้องนอนรวมปรับอากาศ บนชั้น 2 ภายในอาคารเจริญธรรม, ผู้เข้าพักต้องนำหมอนหนุนศีรษะ ผ้าห่ม และหน้ากากอนามัยมาเอง (นอนในห้องแอร์) มีเสื่อและแผ่นรองนอนไว้ให้
• ที่จอดรถ ผู้มาเข้าคอร์สค้างคืนกรุณาใช้บริการรถแท็กซี่
• กิจกรรมของบ้านจิตสบายสามารถสมัครและเข้าร่วมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ. 509

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

 

สามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ ได้ที่ ปฏิทินธรรม