กิจกรรม “ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

กิจกรรม “ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในปี 2563
ณ บ้านจิตสบาย โดยวิทยากรจากคณะผู้ช่วยสอน

  • คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
  • คุณกิตติยา ผลเกิด (ป้าอ้อย)
  • อาจารย์สุรวัฒน์  เสรีวิวัฒนา
  • ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.
** วิทยากรผู้ช่วยสอนบางท่านอาจติดภาระกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

09:00–10:00   เปิด CD เสียงธรรมหลวงพ่อปราโมทย์

10:00–12:00   เริ่มสนทนาธรรม
ปฏิบัติฝึกสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง – สอบถามการปฏิบัติกับวิทยากรจากคณะผู้ช่วยสอน
สำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทั่วไป เพื่อเรียนรู้หลักและวิธีเจริญสติปัฏฐาน 4
เพื่อฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา ตามหลักคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
กิจกรรม “ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
โดยทีมวิทยากรผู้ช่วยสอน
***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น
***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด
ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ. 509
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

สามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ ได้ที่ ปฏิทินธรรม