พระครูธรรมธร (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานและปฏิบัติ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มกราคม 2560

กรรมฐานและการปฏิบัติ ครั้งที่ 2 โดย พระครูธรรมธร (ครรชิต คุณวโร)

ณ บ้านจิตสบาย 28 ม.ค. 60

.
.
รายการ Playlist
.

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.