พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 ธ.ค. 62

 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงพระธรรมเทศนา  ณ บ้านจิตสบาย
วันที่  22 ธันวาคม 2562
 
 
 
 
 
 
รายการ Playlist
 
 
 
 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.