พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) ณ บ้านจิตสบาย 21 ต.ค. 61

พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) แสดงพระธรรมเทศนา
 วันที่ 21 ตุลาคม 2561   ณ บ้านจิตสบาย 
 
 
 


 
 
รายการ Playlist