พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 7 ต.ค. 61

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แสดงพระธรรมเทศนา
 
ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 7 ตุลาคม 2561
 
 
 
 
 
 
รายการ Playlist