พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 10 มิ.ย. 61

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ แสดงพระธรรมเทศนา
 วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 
 
 
 
รายการ Playlist

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.