พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 18 พ.ย. 60

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ แสดงพระธรรมเทศนา
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 
 
 
 
รายการ Playlist