พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 18 พ.ย. 60

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ แสดงพระธรรมเทศนา
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 
 
 
 
รายการ Playlist

 

  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 38

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.