พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 22 ต.ค. 60

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ  แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

  
 

 

 
  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 27

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.