พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย) ณ บ้านจิตสบาย 11 มิ.ย. 60

พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย)  แสดงพระธรรมเทศนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2560     ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

 
 
 
 
 
 
 
 
รายการ Playlist
 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.