• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คอร์สจิตตภาวนา โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต ณ บ้านจิตสบาย 17–19 ก.พ. 60 1580
2 พระครูธรรมธรครรชิต กรรมฐานและปฏิบัติ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มกราคม 2560 435
3 พระครูธรรมธรครรชิต กรรมฐานและปฏิบัติ ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2560 436
4 อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 11 ก.พ. 60 501
5 พระอธิการเอนก เตชวโร ณ บ้านจิตสบาย 8 ม.ค. 60 416
6 คุณมาลี ปาละวงศ์ สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 5 ก.พ. 60 489
7 คุณมาลี ปาละวงศ์ สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 7 ส.ค. 59 320
8 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 15 ม.ค. 60 602
9 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 20 พ.ย. 59 500
10 อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 8 ต.ค. 59 561