ภัยใหญ่ของมนุษย์

ปัญหา (เทวดาทูลถาม) - อะไรหนอยังคนให้เกิด อะไรของเขาหนอย่อมวิ่งพล่าน อะไรของเขาหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร อะไรหนอเป็นภัยใหญ่ของเขา ?


 

พุทธดำรัสตอบ

“ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์เวียนว่ายไปยังสงสาร ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของเขา”ปฐมชนสูตรที่ ๕ ส.สํ. (๑๖๗)

ตบ. ๑๕ : ๕๑ ตท. ๑๕ : ๕๐

ตอ. K.S. I : ๕๒

 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.