กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณหมอ อมรา มลิลา

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สนทนาธรรมกับ คุณหมอ อมรา มลิลา

 

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญสนทนาธรรมกับ คุณหมอ อมรา มลิลา

เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา

บ้านจิตสบายขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา 

สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน

นำโดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ

 

ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น.  

ไม่ต้องลงทะเบียน แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ปฏิบัติธรรม 1 วัน กับ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

เวลา 13.30 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เชิญฟังธรรม พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

วัดบึงลัฏฐิวัน  จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

เวลา 7.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติกรรมฐาน โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 14.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง  

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 13.30 - 15.30 น.

 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เชิญฟังธรรม หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรมกับ

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย วัดป่าหัวตลุก จ.นครสวรรค์ (ไป–กลับ ไม่พักค้างคืน)

ในวันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.