• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระครูปัญญากิตติโสภณ (พระอาจารย์ทนง กิตติปัญโญ)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูปัญญากิตติโสภณ (พระอาจารย์ทนง กิตติปัญโญ)

วัดเขาสนามแจง สาขาวัดหนองป่าพงที่ 177  จังหวัดลพบุรี  

 

ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

เชิญฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เวลา 15.00 - 16.30 น.