กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.

 

ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น

***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมปฏิบัติธรรม โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น
***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: เชิญร่วมปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก 

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

เวลา 9.30 - 15.00 น.

 

ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น
***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไป–กลับ

ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

รับบาตร 7:30 น. แสดงธรรม รอบเช้า 10:30 น. รอบบ่าย 13:30 น. งดรอบค่ำ

ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น
***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี


ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.00 - 11.30 น.

ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น
***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.