• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

 

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญฟังธรรม พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย) วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

เวลา 9.30 - 15.00 น.

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย โดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 

ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญฟังธรรม พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

วัดบึงลัฏฐิวัน  จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

 

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 123, ปอ.พ.79

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

 

สามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ ได้ที่ ปฏิทินธรรม

เชิญฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

เวลา 15.00 - 16.30 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไปกลับ

ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.   

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

ทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. ใส่บาตร ฟังธรรม รับพร

เชิญฟังธรรม พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง)

วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จ.อุทัยธานี

 

ในเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.00 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.